Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Zijn we duurzamer gaan eten?

De Balans van de Leefomgeving 2014 laat zien dat er vooruitgang is geboekt in het consumptie- patroon. Tegelijkertijd zijn er nog veel mogelijkheden om duurzamer en gezonder te eten zoals bijvoorbeeld meer groente en fruit.

Onze voedselkeuzes hebben een grote invloed op onze gezondheid en op de leefomgeving, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Bij de leefomgeving gaat het onder andere om landgebruik, emissies van broeikasgassen, stikstof en fosfaat en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het aanpassen van voedingsgewoonten kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de voedselvoorziening.