Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Klimaatverandering

Nieuwsberichten over Klimaatverandering

Nieuwsbericht
11-12-2017

Op 12 en 13 december 2017 vindt de derde conferentie plaats van het Planetary Security Initiative in Den Haag, geïnitieerd door het ministerie van...lees meer

Nieuwsbericht
06-12-2017

Vrijwel alle wetenschappelijke scenario’s die uitgaan van een temperatuurstijging van minder dan 2 graden Celsius, gaan er vanuit dat hiervoor...lees meer

Nieuwsbericht
21-11-2017

Biobrandstof is beter voor het milieu dan fossiele brandstof. Maar aanleg van akkers en kappen van bos om biobrandstof te kunnen produceren, kan...lees meer

Nieuwsbericht
14-11-2017

Op de COP23 in Bonn is het officiële startsein gegeven voor het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA). Het mondiale...lees meer

Nieuwsbericht
08-11-2017

De VN-klimaatconferentie in Bonn (de 23e conference of parties, COP23) geldt als de volgende horde voor regeringen wereldwijd...lees meer

Nieuwsbericht
30-10-2017

Het door het kabinet Rutte-III voorgestelde emissiedoel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijs-akkoord om de...lees meer

Nieuwsbericht
09-10-2017

Om klimaatverandering te beperken is een vergaande reductie van de broeikasgasemissies nodig, ook in Nederland. Een emissiereductie van 95% is dan...lees meer

Nieuwsbericht
29-09-2017

Met de Europese voorstellen tot aanscherping van de beleidsdoelen voor lucht, klimaat en energie vermindert in 2030 de uitstoot van broeikasgassen...lees meer

Nieuwsbericht
28-09-2017

De mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2016 opnieuw gestegen, met 0,5% tot een niveau van 49,3 gigaton CO2-equivalent. Deze...lees meer

Nieuwsbericht
01-08-2017
  • Een PBL-studie laat zien dat landdegradatie een mondiaal probleem is. Dit is met name risicovol in...lees meer

Nieuwsbericht
05-07-2017

Op 4 juli promoveerde PBL-onderzoeker Mariësse van Sluisveld aan de Universiteit van Utrecht. In haar proefschrift concludeert ze dat, om de 2°C-...lees meer

Nieuwsbericht
03-04-2017

De kosten van de energietransitie die nodig is om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen, hangen af van hoe ambitieus...lees meer

Nieuwsbericht
16-02-2017

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in Nieuwspoort de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode...lees meer

Nieuwsbericht
23-01-2017

De onzekerheid in economische groei en de ontwikkeling van energie-efficiëntie blijken de belangrijkste factoren in de ontwikkeling van emissies...lees meer

Nieuwsbericht
06-12-2016

Na drie jaar van vertraagde groei, is in 2015 de groei van de mondiale uitstoot van kooldioxide (CO2) door het gebruik van fossiele...lees meer