Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Videoverslag van de Planetary Security Conference 2017

Nieuwsbericht | 21-12-2017

Deelnemers van NGO’s, onderzoeksinstituten, overheden en internationale organisaties spraken tijdens de Planetary Security Conference met elkaar over mogelijke relaties tussen klimaatverandering, water, migratie en conflict. De conferentie vond 12 en 13 december 2017 plaats in Den Haag. Het PBL heeft bijgedragen aan de inhoudelijke discussie door twee sessies te organiseren, in samenwerking met onder Cordaid, Deltares en UNCCD.

PBL-directeur Hans Mommaas heeft tijdens de plenaire opening de aandacht gevestigd op de noodzaak om gegeven de complexiteit en urgentie beleid en onderzoek op zowel lokaal als mondiaal niveau met elkaar te verbinden. Dit is cruciaal om de uitdagingen rond klimaat en conflict tegemoet te treden. Het betrekken van lokale gemeenschappen en het adresseren van gender issues zijn daarbij essentieel.

Sessie Drylands

De workshop From Drylands to Cities organiseerde het PBL in samenwerking met Cordaid en Deltares. In deze sessie werd gesproken over de uitdagingen voor de 41% droogste gebieden van de wereld, op het vlak van de bovengemiddelde populatiegroei, een lager dan gemiddelde economische ontwikkeling en het risico dat klimaatverandering bestaande problemen verergert. Deze factoren samen kunnen leiden tot veranderende migratiepatronen: toenemende verstedelijking of verplaatsingen binnen de gebieden zelf. Zonder voldoende werkgelegenheid, sociale voorzieningen en afspraken over landgebruik kunnen deze ontwikkelingen bijdragen aan armoede, toenemend en mogelijk conflict.

Sessie Climate change, cities and conflict

 

Briefing notes

Begin 2018 verschijnen er twee briefing notes waarin per onderwerp dieper in wordt gegaan op de uitdagingen en mogelijkheden in de groeiende steden en anderzijds in de drogere gebieden en de groeiende steden die hierin liggen.

Contact

Meer informatie: Mieke Berkers (woorvoerder) via persvoorlichting@pbl.nl.