Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Hans Mommaas spreekt op de Planetary Security Conference

01-12-2016

Op 5 en 6 december 2016 vindt in het Vredespaleis de tweede conferentie plaats van het Planetary Security Initiative, geïnitieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. PBL-directeur Hans Mommaas spreekt er over de mondiale ontwikkelingen in klimaat en water.

Veenbodemdaling leidt tot hoge kosten

24-11-2016

De maatschappelijke kosten ten gevolge van bodemdaling in veengebieden lopen voor Nederland in de miljarden euro’s. De kosten voor het herstel van de schade en het frequent onderhoud aan de infrastructuur kunnen oplopen tot € 5,2 miljard tot het jaar 2050.

Slimme meter: energiebesparing blijft achter bij verwachting

19-11-2016

Slimme meters worden momenteel op grote schaal in woningen geïnstalleerd. Nu meer dan 25% van deze slimme meters is geplaatst, blijkt dat de energiebesparing achterblijft bij de verwachting. Het PBL onderzocht hoe de potentie van de slimme meter beter kan worden benut.

Onder de aandacht

Middag van het Middensegment

Op 23 januari 2017 organiseert het PBL de Middag van het Middensegment. Het symposium is speciaal bedoeld voor beleidsbeslissers en –beïnvloeders op het gebied van wonen en ruimte bij gemeenten, corporaties, vastgoed- & eindbeleggers en Rijksoverheid.

Regionale bevolkingsprognose

Elke 3 jaar actualiseert het PBL de regionale bevolkings- en huishoudensprognose, samen met het CBS. De laatste versie is van september 2016. Kijk bijvoorbeeld op de kaartjes van Nederland hoe de bevolking zich ontwikkelt tussen nu en 2040.

Startnotitie Verkiezingsprogramma’s

Het Planbureau voor de Leefomgeving biedt politieke partijen in verkiezingstijd de mogelijkheid aan om de maatregelen in hun verkiezingsprogramma voor de periode 2017-2021 te laten analyseren op structurele effecten op de leefomgeving.

Balans van de Leefomgeving 2016

Hoe staat de leefomgeving er in Nederland anno 2016 voor? Hoe zit het met de kwaliteit van de natuur, de inpassing van de landbouw, het beteugelen van de broeikasemissies en de vergroening van onze economie? Hoe kunnen we de noodzakelijke verduurzaming voortzetten? Lees de Balans van de Leefomgeving 2016.