Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

EU natuurbeleid effectiever door meer aan te sluiten bij uiteenlopende perspectieven van mensen op natuur

23-03-2017

Verlies van biodiversiteit in Europa is een hardnekkig probleem. Het Europese beleid kan effectiever worden als het meer inspeelt op de verschillende perspectieven van mensen op natuur. Dit vraagt om een meervoudige beleidsvisie.

Grote potentie voor warmtenetten blijft nog onderbenut

21-03-2017

Met warmtenetten kan Nederland stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Dat is niet eenvoudig. De financiële risico’s zijn groot en coördinatie ontbreekt. De Rijksoverheid zou belemmeringen kunnen wegnemen, maar laat het initiatief over aan gemeenten en provincies.

Betaalrisico’s bij huurders zijn vaak langdurig van aard

21-03-2017

Van de 384.000 huurders die in 2012 moeite hadden om hun maandelijkse woonlasten en de kosten van levensonderhoud te betalen, had ongeveer de helft 3  jaar later nog steeds een betaalrisico. Dit concludeert het PBL in de verkenning Inkomensdynamiek en de betaalbaarheid van het wonen.

Onder de aandacht

Seminar De verdeelde triomf

Wat betekenen meer economische ongelijkheid én bevolkingsgroei/-krimp tussen en binnen steden en stadsgewesten voor beleid? In een PBL-seminar op 6 april gaan we in op deze vraag.

Circulaire economie in Engels

De longread over circulaire economie is nu ook beschikbaar in het Engels. De boodschap is dat Europa kan profiteren van een circulaire economie.

Seminar Evaluatie Meststoffenwet

Het PBL organiseert op donderdag 30 maart 2017 een seminar over de Evaluatie Meststoffenwet 2016.

Nature Outlook 2016

Wat kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijven en burgers bijdragen aan het halen van EU-biodiversiteitsdoelen? In de Nature Outlook past het PBL een nieuwe methode toe om deze vraag te verkennen.